Cambiados recientemente

Login:

Login:
 
  Publicacións engadidas recientemente:  
 
Julio de Atienza y Navajas. (1948). Nobiliario español: diccionario heráldico de apellidos españoles y de títulos nobiliarios. M. Aguilar.
Expandir/Contraer
Universidade de Vigo. (2006). Corpus Xelmírez – Corpus lingüístico da Galicia medieval.
Expandir/Contraer
Fundación Wikimedia, I. (2003). Galipedia. Wikimedia Foundation, Inc.
Expandir/Contraer
Galicia Digital. (2000). Galegos. Interdix Galicia S.L.
Expandir/Contraer
Comisión de Toponimia Xunta de Galicia. (2001). Buscador de topónimos. Xunta de Galicia.
Expandir/Contraer

Sobre

  Esta base de datos de Bibliografía é mantida polo equipo de Xenealoxia.org (Xenealoxia). Invitámoslle a enviar as súas preguntas ou suxestións ao nosa conta correo. A B.D. está desenvolvida por Refbase, unha B.D. front-end de código aberto para a xestión de literatura científica e citas. powered by refbase