Cambiados recientemente

Login:

Login:
 
  Publicacións engadidas recientemente:  
 
Hita, J. F. de. Libro General de Vizcaya.
Expandir/Contraer
Real Academia de Historia. (1957). Catálogo de la colección “Pellicer” antes denominada “Grandezas de España”. (Vol. 40). Madrid: Editorial Maestre.
Expandir/Contraer
Márquez de la Plata y Echenique, F. (1918). Arqueología nobiliaria.5.
Expandir/Contraer
Hita, J. F. de. (1641). Blasones de varias familias de España (Vol. 10).
Expandir/Contraer
Piferrer, F. (1858). Nobiliario de los reinos y señorios de España (revisado por A. Rujula y Busel). (Vol. 6 Tomos). Madrid.
Expandir/Contraer

Sobre

  Esta base de datos de Bibliografía é mantida polo equipo de Xenealoxia.org (Xenealoxia). Invitámoslle a enviar as súas preguntas ou suxestións ao nosa conta correo. A B.D. está desenvolvida por Refbase, unha B.D. front-end de código aberto para a xestión de literatura científica e citas. powered by refbase