Cambiados recientemente

Login:

Login:
 
  Publicacións engadidas recientemente:  
 
Méndez Cruces, P. (2000). Heráldica de Mourentán.Tª XLVII, 113.
Expandir/Contraer
Sánchez de la Rocha Táboas, J. (1999). Blasones y Linajes Tudenses. Pontevedra: Diputación Prov. de Pontevedra.
Expandir/Contraer
Lourenzo Fernández, X. Blasons de Ourense (Vol. IV). Cuadernos Estudios Gallegos.
Expandir/Contraer
Rivera Rodríguez, M. T. (1981). Los Pazos de Orense. Ourense: Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Orense.
Expandir/Contraer
Rielo Carballo, I. (1985). O Escudo do Concello de Pol. Lugo: diciones Celta.
Expandir/Contraer

Sobre

  Esta base de datos de Bibliografía é mantida polo equipo de Xenealoxia.org (Xenealoxia). Invitámoslle a enviar as súas preguntas ou suxestións ao nosa conta correo. A B.D. está desenvolvida por Refbase, unha B.D. front-end de código aberto para a xestión de literatura científica e citas. powered by refbase