Expandir/Contraer Search & Display Options

Seleccionar todos    Desmarcar todos
 |   | 
Detalles
   print
  Rexistro Links
Autor (up) Fariña Couto, L. isbn  openurl
  Título Libro da heráldica galega Tipo Book Whole
  Ano 2001 Publicación Abreviatura de Revista  
  Volume Issue Páxinas  
  Palabras craves  
  Abstracto Ofrece a máis nutrida recompilación de debuxos de escudos galegos reunida ata o de agora (2.142 no índice final e algo máis de 1.000 complementando o texto, alcanzando a suma dos dous conceptos un total de 3.237 entradas), dato que, sen máis consideracións, convirte a este libro no mellor documentado/ilustrado sobre o tema en Galicia. A bibliografía é xeral, non está relacionada con cada entrada.  
  Dirección A Coruña  
  Autor Corporativo Tese  
  Editor Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa Lugar da publicación Editor  
  Idioma Resumen idiomas Título orixinal  
  Editor da Serie Título da serie Título da serie abreviado  
  Volume da Serie Issue da Serie Edición  
  ISSN ISBN 978-84-89748-92-7 Medio  
  Area Expedición Conferencia  
  Notas Aprobado no  
  Número de Chamada refbase @ user @ Serie 15  
Link permanente a leste rexistro
Seleccionar todos    Desmarcar todos
 |   | 
Detalles
   print

Gardar Citas ao formato :
Exportar Rexistros a texto :