|   | 
Detalles
   web
Rexistro
Autor Fariña Couto, L.
Título Libro da heráldica galega Tipo Book Whole
Ano 2001 Publicación Abreviatura de Revista
Volume Issue Páxinas
Palabras craves
Abstracto Ofrece a máis nutrida recompilación de debuxos de escudos galegos reunida ata o de agora (2.142 no índice final e algo máis de 1.000 complementando o texto, alcanzando a suma dos dous conceptos un total de 3.237 entradas), dato que, sen máis consideracións, convirte a este libro no mellor documentado/ilustrado sobre o tema en Galicia. A bibliografía é xeral, non está relacionada con cada entrada.
Dirección A Coruña
Autor Corporativo Tese
Editor Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa Lugar da publicación Editor
Idioma Resumen idiomas Título orixinal
Editor da Serie Título da serie Título da serie abreviado
Volume da Serie Issue da Serie Edición
ISSN (up) ISBN 978-84-89748-92-7 Medio
Area Expedición Conferencia
Notas Aprobado no
Número de Chamada refbase @ user @ Serie 15
Link permanente a leste rexistro