Expandir/Contraer Search & Display Options

Seleccionar todos    Desmarcar todos
 |   | 
Detalles
   print
  Rexistro Links
Autor (up) Pérez Costanti, P.; Pardo de Guevara y Valdés, E. isbn  openurl
  Título Linajes galicianos Tipo Book Whole
  Ano 1998 Publicación Abreviatura de Revista  
  Volume Issue Páxinas  
  Palabras craves  
  Abstracto Reedición do libro de Pablo Pérez Costanti (responsable do Arquivo Municipal de Santiago dende 1885) publicado orixinariamente por entregas entre 1911 e 1924 no Boletín da Real Academia Galega. Consta de tres bloques: O primeiro “Linajes Galicianos” está formado polos extractos de 164 expedientes de fidalguía e limpeza de sangue que se conserva no Arquivo Municipal de Santiago. O segundo bloque “Colegiales de Fonseca” compóñeno os extractos doutros 91 expedientes. O terceiro bloque está formado polos 153 extractos dos expedientes de “Canónigos de Santiago”.  
  Dirección  
  Autor Corporativo Tese  
  Editor Ara Solis Produccións Culturais, {S.L.} Lugar da publicación Editor  
  Idioma Resumen idiomas Título orixinal  
  Editor da Serie Título da serie Título da serie abreviado  
  Volume da Serie Issue da Serie Edición  
  ISSN ISBN 978-84-921059-5-3 Medio  
  Area Expedición Conferencia  
  Notas Aprobado no  
  Número de Chamada refbase @ user @ perez_costanti_linajes_1998 Serie 159  
Link permanente a leste rexistro
Seleccionar todos    Desmarcar todos
 |   | 
Detalles
   print

Gardar Citas ao formato :
Exportar Rexistros a texto :