|   | 
Detalles
   web
Rexistro
Autor (up) Xunta de Galicia
Título Nomenclátor de Galicia Tipo Miscellaneous
Ano Publicación Abreviatura de Revista
Volume Issue Páxinas
Palabras craves
Abstracto Este servizo recolle a toponimia das provincias, parroquias, concellos e lugares de Galicia, de acordo cos ditames da Comisión de Toponimia e coas normas ditadas pola Xunta de Galicia.

Pode realizar unha busca guiada ou unha busca directa no servizo de consulta do Nomenclátor.
Dirección
Autor Corporativo Tese
Editor Xunta de Galicia Lugar da publicación Editor
Idioma Resumen idiomas Título orixinal
Editor da Serie Título da serie Título da serie abreviado
Volume da Serie Issue da Serie Edición
ISSN ISBN Medio Base de datos en liña
Area Expedición Conferencia
Notas Aprobado no
Número de Chamada refbase @ user @ Serie 17
Link permanente a leste rexistro