|   | 
Detalles
   web
Rexistro
Autor (up) RAG
Título Dicionario da Real Academia Galega Tipo
Ano Publicación Abreviatura de Revista
Volume Issue Páxinas
Palabras craves
Abstracto Este dicionario establece a norma da lingua galega no referente ao léxico. Aquí poderás atopar a ortografía normalizada das palabras e os seus significados, así como información importante sobre a pronunciación, as propiedades gramaticais, os sinónimos, os antónimos, o rexistro, e outros datos útiles para o uso correcto da lingua.
Dirección
Autor Corporativo Tese
Editor Lugar da publicación A Coruña Editor
Idioma Galego Resumen idiomas Título orixinal
Editor da Serie Título da serie Título da serie abreviado
Volume da Serie Issue da Serie Edición
ISSN ISBN Medio
Area Expedición Conferencia
Notas Aprobado
Número de Chamada refbase @ user @ Serie 242
Link permanente a leste rexistro