Expandir/Contraer Search & Display Options

Seleccionar todos    Desmarcar todos
 |   | 
Detalles
   print
  Rexistro Links
Autor (up) Boullón Agrelo, A.I.; Sousa Fernández, X. url  openurl
  Título Cartografía dos apelidos de Galicia Tipo Miscellaneous
  Ano 2001 Publicación Abreviatura de Revista  
  Volume Issue Páxinas  
  Palabras craves apelidos; apellidos; concellos; distribución; Galicia; provincias  
  Abstracto A CAG ofrece información da frecuencia e distribución dos apelidos de Galicia a partir dos datos do Censo de poboación do ano 2001, proporcionados polo Instituto Nacional de Estadística (Madrid) á Real Academia Galega. A páxina facilita información sobre o número de apelidos que se rexistra en cada concello e sobre a porcentaxe de apelidos do concello tendo en conta o número total de apelidos. Esta información númérica represéntase nun mapa temático dos concellos en que a frecuencia de aparición do apelido se marca cunha gradación de cores.  
  Dirección  
  Autor Corporativo Tese  
  Editor Instituto da Lingua Galega - USC Lugar da publicación Editor  
  Idioma Resumen idiomas Título orixinal  
  Editor da Serie Título da serie Título da serie abreviado  
  Volume da Serie Issue da Serie Edición  
  ISSN ISBN Medio  
  Area Expedición Conferencia  
  Notas A Cartografía de apelidos de Galicia é un proxecto de investigación do Instituto da Lingua Galega da USC Aprobado no  
  Número de Chamada refbase @ user @ Serie 3  
Link permanente a leste rexistro
Seleccionar todos    Desmarcar todos
 |   | 
Detalles
   print

Gardar Citas ao formato :
Exportar Rexistros a texto :