Expandir/Contraer Search & Display Options

Seleccionar todos    Desmarcar todos
 |   | 
Detalles
   print
  Rexistro
Autor (up) Boullón Agrelo, A.I.; Sousa Fernández, X.
  Título Cartografía dos apelidos de Galicia Tipo Miscellaneous
  Ano 2001 Publicación Abreviatura de Revista
  Volume Issue Páxinas
  Palabras craves apelidos; apellidos; concellos; distribución; Galicia; provincias
  Abstracto A CAG ofrece información da frecuencia e distribución dos apelidos de Galicia a partir dos datos do Censo de poboación do ano 2001, proporcionados polo Instituto Nacional de Estadística (Madrid) á Real Academia Galega. A páxina facilita información sobre o número de apelidos que se rexistra en cada concello e sobre a porcentaxe de apelidos do concello tendo en conta o número total de apelidos. Esta información númérica represéntase nun mapa temático dos concellos en que a frecuencia de aparición do apelido se marca cunha gradación de cores.
  Dirección
  Autor Corporativo Tese
  Editor Instituto da Lingua Galega - USC Lugar de publicación Editor
  Idioma Resumen idiomas Título orixinal
  Editor da Serie Título da serie Título da serie abreviado
  Volume da Serie Issue da Serie Edición
  ISSN ISBN Medio
  Area Expedición Conferencia
  Notas A Cartografía de apelidos de Galicia é un proxecto de investigación do Instituto da Lingua Galega da USC Aprobado
  Número de Chamada refbase @ user @ Serie 3
Link permanente a leste rexistro
Seleccionar todos    Desmarcar todos
 |   | 
Detalles
   print

Save Citations:
Export Records: