|   | 
Detalles
   web
Rexistro
Autor (up) Boullón Agrelo, A.I.; Sousa Fernández, X.
Título Cartografía dos apelidos de Galicia Tipo
Ano 2001 Publicación Abreviatura de Revista
Volume Issue Páxinas
Palabras craves apelidos; apellidos; concellos; distribución; Galicia; provincias
Abstracto A CAG ofrece información da frecuencia e distribución dos apelidos de Galicia a partir dos datos do Censo de poboación do ano 2001, proporcionados polo Instituto Nacional de Estadística (Madrid) á Real Academia Galega. A páxina facilita información sobre o número de apelidos que se rexistra en cada concello e sobre a porcentaxe de apelidos do concello tendo en conta o número total de apelidos. Esta información númérica represéntase nun mapa temático dos concellos en que a frecuencia de aparición do apelido se marca cunha gradación de cores.
Dirección
Autor Corporativo Tese
Editor Instituto da Lingua Galega - USC Lugar da publicación Editor
Idioma Resumen idiomas Título orixinal
Editor da Serie Título da serie Título da serie abreviado
Volume da Serie Issue da Serie Edición
ISSN ISBN Medio
Area Expedición Conferencia
Notas A Cartografía de apelidos de Galicia é un proxecto de investigación do Instituto da Lingua Galega da USC Aprobado
Número de Chamada refbase @ user @ Serie 3
Link permanente a leste rexistro