|   | 
Detalles
   web
Rexistro
Autor Ramón Fernández-Oxea, Xosé y Fabeiro Goméz, Manuel
Título Escudos de Noya Tipo Book Whole
Ano 1972 Publicación Abreviatura de Revista
Volume Issue Páxinas
Palabras craves
Abstracto
Dirección
Autor Corporativo Tese
Editor Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto P. Sarmiento de Estudios Gallegos Lugar da publicación Santiago Compostela Editor
Idioma Resumen idiomas Título orixinal
Editor da Serie Título da serie Cuadernos de estudios gallegos Título da serie abreviado (up)
Volume da Serie 21 Issue da Serie Edición
ISSN ISBN Medio
Area Expedición Conferencia
Notas Aprobado no
Número de Chamada refbase @ user @ Serie 31
Link permanente a leste rexistro