Expandir/Contraer Search & Display Options

Seleccionar todos    Desmarcar todos
 |   | 
Detalles
   print
  Rexistro Links
Autor (up) Ferreira Priegue, E. isbn  openurl
  Título Galicia en el comercio de marí­timo medieval Tipo Book Whole
  Ano 1988 Publicación Abreviatura de Revista  
  Volume Issue Páxinas  
  Palabras craves Baiona; Betanzos; Coruña; Galicia; Noia; Pontevedra  
  Abstracto O mundo mercantil de Galicia: a terra e os seus recursos; o marco urbano: repoboación e desenvolvemento das vilas mariñeiras; os artigos de intercambio: industricas de base e comercialización; a frota; os homes; o marco xurídico e institucional; cadros, mapas e ilustracións. A proxección ao exterior: Galicia na ruta levante-poñente; o golfo e a canle; o Atlántico; o Mediterráneo; cadros, mapas e ilustracións.  
  Dirección  
  Autor Corporativo Tese  
  Editor Fundación Pedro Barrié de la Maza Lugar da publicación Editor  
  Idioma Resumen idiomas Título orixinal  
  Editor da Serie Título da serie Título da serie abreviado  
  Volume da Serie Issue da Serie Edición  
  ISSN ISBN 978-84-8572-871-8 Medio  
  Area Expedición Conferencia  
  Notas Aprobado no  
  Número de Chamada refbase @ user @ Serie 36  
Link permanente a leste rexistro
Seleccionar todos    Desmarcar todos
 |   | 
Detalles
   print

Gardar Citas ao formato :
Exportar Rexistros a texto :