Expandir/Contraer Search & Display Options

Seleccionar todos    Desmarcar todos
 |   | 
Detalles
   print
  Rexistro Links
Autor (up) Fortes López, A. isbn  openurl
  Título Navegantes, corsarios y piratas : rías baixas (1780-1850) Tipo Book Whole
  Ano 2001 Publicación Abreviatura de Revista  
  Volume Issue Páxinas 442 pp  
  Palabras craves  
  Abstracto  
  Dirección  
  Autor Corporativo Tese  
  Editor Fortes López, José Alberto Lugar da publicación Editor  
  Idioma Resumen idiomas Título orixinal  
  Editor da Serie Título da serie Título da serie abreviado  
  Volume da Serie Issue da Serie Edición  
  ISSN ISBN 978-84-607-2149-9 Medio  
  Area Expedición Conferencia  
  Notas Describe as embarcacións, mercadorías, portos e actividades do comercio marítimo, citando os nomes dos armadores, capitáns, corsarios e tripulacións dunha gran cantidade de barcos que sucaban as rias baixas entre 1780 e 1850. Gran cantidade de nomes destacados como a familia de corsarios Gago de Mendoza, capitáns, armadores, tripulantes, notarios e testemuñas (sobre todo nas patentes de corso). Algúns tripulantes cítanse co seu nome e o seu lugar de procedencia e/ou residencia. Inclúense mapas da zona, esquemas de barcos, etc. Aprobado no  
  Número de Chamada refbase @ user @ Serie 46  
Link permanente a leste rexistro
Seleccionar todos    Desmarcar todos
 |   | 
Detalles
   print

Gardar Citas ao formato :
Exportar Rexistros a texto :