|   | 
Detalles
   web
Rexistro
Autor (up) Pampín Otero, M. do C.
Título Dicionario Cumio da lingua galega Tipo Book Whole
Ano 2004 Publicación Abreviatura de Revista
Volume Issue Páxinas
Palabras craves
Abstracto
Dirección Vigo
Autor Corporativo Tese
Editor Edicions do Cumio, S.A. Lugar da publicación Editor
Idioma Resumen idiomas Título orixinal
Editor da Serie Título da serie Título da serie abreviado
Volume da Serie Issue da Serie Edición
ISSN ISBN 978-84-8289-305-1 Medio
Area Expedición Conferencia
Notas Aprobado no
Número de Chamada refbase @ user @ Serie 8
Link permanente a leste rexistro