| 
Citas
 | 
   web
Fariña Couto, L. (2001). Libro da heráldica galega. Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa.
Expandir/Contraer