Expandir/Contraer Search & Display Options

Seleccionar todos    Desmarcar todos
Lista
 |   | 
   print
  Autor (up) Título Ano Publicación Volume Páxinas Links
Boullón Agrelo, A.I.; Sousa Fernández, X. Cartografía dos apelidos de Galicia 2001 detalles   url
Crespo del Pozo, J.S.; Porreño, B. Heráldica y genealogía de Galicia. Blasones y Linajes de Galicia 1997 5 vol. detalles   isbn
Gamella, J.F.; Gómez Alfaro, A.; Pérez Pérez, J. Los apellidos de los gitanos españoles en los censos de 1783-85 2012 detalles   url
Mogrobejo Ladrero, E. Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía 1995 24 vol. detalles   isbn
Seleccionar todos    Desmarcar todos
Lista
 |   | 
   print

Gardar Citas ao formato :
Exportar Rexistros a texto :