Expandir/Contraer Search & Display Options

Seleccionar todos    Desmarcar todos
Lista
 |   | 
   print
  Autor (up) Título Ano Publicación Volume Páxinas Links
Enciclopedia Galega Universal 2001 14 vol. detalles   url
Ares Vázquez, M.C.; Carballeira Anllo, X.M. Gran diccionario xerais da lingua 2001 detalles   isbn
Boullón Agrelo, A.I.; Sousa Fernández, X. Cartografía dos apelidos de Galicia 2001 detalles   url
Comisión de Toponimia Xunta de Galicia Buscador de topónimos 2001 detalles   url
Fariña Couto, L. Libro da heráldica galega 2001 detalles   isbn
Fortes López, A. Navegantes, corsarios y piratas : rías baixas (1780-1850) 2001 442 pp detalles   isbn
Lema Suárez, X. Os mellores pazos da Costa da Morte 2001 130 pp detalles   isbn
Navaza Blanco, G. Caixa dos Apelidos 2001 detalles   url
Portela Silva, E. García II de Galicia 2001 247 pp detalles   isbn
Sebastián Elián, J. El gran libro de los apellidos y la heráldica 2001 detalles   isbn
Seleccionar todos    Desmarcar todos
Lista
 |   | 
   print

Gardar Citas ao formato :
Exportar Rexistros a texto :