Cambiados recientemente

Login:

Login:
 
  Publicacións engadidas recientemente:  
 
https://www.blasonari.net. Blasonari – Genealogía y heráldica.
Expandir/Contraer
Real Academia de la Historia. (2018). Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) de la Real Academia de la Historia.
Expandir/Contraer
Real Academia Española. (2020). Diccionario de la lengua española..
Expandir/Contraer
www.heraldaria.com. (2020). Heraldaria.
Expandir/Contraer
Digalego. (2004). Dicionario de galego en Internet. Santiago Compostela: Xunta de Galicia.
Expandir/Contraer

Sobre

  Esta base de datos de Bibliografía é mantida polo equipo de Xenealoxia.org (Xenealoxia). Invitámoslle a enviar as súas preguntas ou suxestións ao nosa conta correo. A B.D. está desenvolvida por Refbase, unha B.D. front-end de código aberto para a xestión de literatura científica e citas. powered by refbase